Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Yritys

Nesenta tuottaa yhteyskeskuspalveluja, myynnin ja asiakaspalvelun seurantapalveluja sekä näitä tukevia sisältö- ja valmennuspalveluja.

 

Nesenta_toimisto2017_4Q9A0058.JPG

NESENTA

Optimoitu osaaminen oikeaan aikaan


 
viiva_sininen.png

nesentasta, mistä kaikki alkoi

Nesenta tuottaa yhteyskeskuspalveluja sekä näitä tukevia sisältö-, valmennus- ja seurantapalveluja. Innovatiivinen tiedonhallinta, suuri resurssikapasiteetti ja kattava toimialaosaaminen luovat edellytykset toimivalle ulkoistusratkaisulle.

Nesenta perustettiin vuonna 2002 Sitran laajan markkinaselvitystyön tuloksena. Tämä koski etätyön ja ulkoistamisen kehitysnäkymiä, ja näiden kriittisiä menestystekijöitä.

Siitä alkoi innovatiivisen palvelutuotantokoneiston kasvattaminen, jonka lähtökohtana on tekniikan optimaalinen hyödyntäminen yhdistettynä paikasta riippumattomaan henkilöosaamiseen ja työhön.

Yhteistyö perustuu aina siihen, että tunnemme asiakkaamme hyvin ja että yhdistämme toteutuksissamme optimaalista osaamista ja innovatiivisinta tekniikkaa.
Tavoitteenamme on aina win-win-pohjainen pitkäjänteinen kumppanuus

innovatiivinen resursointi

Pääteemamme on Innovatiivinen Resursointi. Yhdistämme osaamista, työntekoa ja tekniikkaa. Toimimme kolmiulotteisesti asiakaspalvelu-alalla: yhteyskeskustoiminta, myynnin ja asiakaspalvelun mittaaminen sekä resurssien kehittäminen.

Palvelutuotantomme on aina reaaliaikaisesti seurattavissa. Vahva sitoutuminen asiakkaamme arvo- ja tuotemaailmaan on toimivan ulkoistuksen perusta. Kustannuksista tulee muuttuvia ja kustannustaso laskee samalla kun asiakaskohtaaminen tehostuu ja palvelutaso paranee.

viiva_sininen.png
 
viiva_sininen.png

palvelulupaus JA ARVOT

Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan tilanne on kaiken lähtökohta. Tutustumme todelliseen tarpeeseen ja räätälöimme palvelumme sen pohjalta. Resurssit kytketään palvelun tuotantoon ja hallinnoidaan keskitetysti. Läpinäkyvän mallimme ansiosta työn etenemistä voidaan seurata reaaliaikaisesti. Tavoitteenamme on aina win-win -pohjainen pitkäjänteinen kumppanuus.

Yhteistyön perusta on yhden luukun periaate. Olemme aina helposti asiakkaamme ulottuvilla, jolloin asioiminen nopeutuu ja suoraviivaistuu. Asiakkaamme liiketoiminnan ymmärtäminen tarkoittaa vastausten ja ratkaisujen nopeaa löytämistä. Eri palvelukonseptimme tukevat toisiaan ja hankittu tieto on aina optimaalisesti hyödynnettävissä.

Toimintamme on täysin läpinäkyvää. Palvelutuotteisiimme kuuluu seurantajärjestelmä, jonka avulla toimintaamme voi seurata reaaliaikaisesti. Rakennamme järjestelmiämme aina vastaamaan asiakkaan senhetkisiä tarpeita. Tarpeettomat ominaisuudet jätetään pois ja keskitytään olennaiseen. Digitaalisessa aikakaudessa tämä on entistä tärkeämpää.

Tuotantoyksikkömme ovat erikoistuneet eri toimialoihin ja osaamissektoreihin.