Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Back Office

Asiakaspalvelun ja myynnin ulkoistuspalvelun keskipiste on aktiivinen palvelutapahtuma loppuasiakkaan kanssa - asiakaskontakti.

 
 
Nesenta back office.jpg

Back Office

- osana kokonaispalvelua!


Ota yhteyttä 

Myyntipäällikkö

Markku Törhönen

puh. 040 550 7777

markku.torhonen@nesenta.fi

viiva.png
 
 

järjestelmäratkaisut ja Back office palvelut

Asiakaspalvelun ja myynnin ulkoistuspalvelun keskipiste on aktiivinen palvelutapahtuma loppuasiakkaan kanssa - asiakaskontakti.

Tämän ulkoistuksen ydintoiminnon lisäksi voi olla rationaalista ottaa osa taustalla tapahtuvista prosesseista mukaan kokonaisulkoistukseen.

Laskutuspalvelut

Osana asiakaspalvelu-ulkoistusta tarjoamme myös laskutuspalvelua. Se soveltuu osaksi kokonaisulkoistusta erityisesti silloin, kun nämä kaksi funktiota ovat toiminnallisesti lähellä toisiaan.

Laskutuspalvelu sopii lisäpalveluksi laskutusmäärästä riippumatta, ja se sisältää koko laskutusprosessin laskun toimituksesta maksuvalvontaan asti.

Onnistuneen asiakaskohtaamisen takana ovat toimivat taustaprosessit ja valmistelu
Nesenta it.jpg
 

Rekisteröinti ja editointityöt

Teemme rekisteröintitöitä sekä projektikohtaisesti että jatkuvina prosesseina. Nämä työt voivat sisältää esimerkiksi suoran kuponkidatan rekisteröintiä järjestelmiin, haettavan tiedon jäsentelyä tai vaativampaa editointityyppistä työtä.

Tuotannon tehokkuus syntyy työjärjestelymallistamme hyödyntämällä asiakaspalvelutuotannon kuormitusvaihtelusta vapautuvaa kapasiteettia.

Materiaalihallintapalvelut

Asiakaspalvelutoimintaan liittyy usein täydentävää materiaalihallintaa. Tämä voi käsittää mainosmateriaalia, lehtilogistiikkaa tai yksittäisen asiakaspalautteen fyysistä hoitamista. Tarvittaessa palveluun voidaan liittää myös varastointia sekä tuotepalautusten hallintaa.