Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Myynti

Asiakaspalvelu ja myyntipalvelut lähestyvät toisiaan. Asiakaspalvelu on usein ongelmanratkaisua, mutta aiheeseen liittyy usein myyntimahdollisuuksia.

 
 
stock-photo-laptop-mobile-phone-tablet-and-documents-on-a-working-table-in-creative-office-successful-735900559.jpg

Myynti

- monipuoliset myyntipalvelut


Ota yhteyttä 

Myyntipäällikkö

Jari Antikainen

puh. 040 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

viiva.png
 
 

myyntipalvelu

Nesentan myyntiosaaminen on aina ollut vahva, niin itsenäisinä myyntitoimeksiantoina kuin osana tehokasta asiakaspalveluakin.

Nykyisin myynnin yhdistäminen asiakaspalveluun ei ole enää merkki vain tehokkaasta asiakaspalvelutapahtumasta, vaan myös hyvästä asiakaspalvelukokemuksesta.

Asiakaspalvelu ja myynti käsi kädessä

Asiakas odottaa palvelukohtaamiselta, että hänen tilanteestaan ollaan kiinnostuneita, häntä kuunnellaan ja hänen tarpeeseensa löydetään oikea ratkaisu.

Usein ongelmanratkaisu itsessään on tuotteen tai palvelun myyntiä. Joskus yhteydenoton syynä on tiedon hankinta yrityksen palveluista tai tuotteista, joskus taas kontakti yrityksen asiakaspalveluun syntyy ihan muusta syystä.

Varsinkin asiakkaan ottaessa yhteyttä yritykseen asiakaspalvelun ammattilaisella on oiva mahdollisuus tarjota hänelle hyvän asiakaspalvelukokemuksen lisäksi yrityksen palveluita tai tuotteita.

Nesenta hallitsee myynnillisen palvelun koko skaalan
Nesenta_myynti.jpg

Etämyynti, prospektointi, lisämyynti, ristiinmyynti

Tehokkaan etämyynnin takana on aina huolellinen esivaiheiden valmistelu ja modernien työkalujen antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

 

Winback

(peruutustorjunta, cancel reverse, anti-churn)

Uuden asiakkaan hankkimisesta aiheutuneet kustannukset menetetyn tilalle ovat moninkertaiset, varsinkin media-alalle tyypilliset tilausten peruutukset edustavat huomattavaa osaa asiakkaiden kaikista yhteydenotoista. 

Nesentan kehittämä Winback-peruutustorjuntamenetelmä onkin yrityksen tarjoaman ”myyvän asiakaspalvelun” -konseptin keskiössä. Nesenta hallitsee hyvin erityyppisiä Winback-toimintamalleja ja räätälöi aina mallinsa asiakkaan odotusten mukaan.

Mikäli haluat tietää, miten Nesentan Winback-menetelmä voisi olla sopiva ratkaisu yrityksesi asiakaspalvelutilanteisiin, ota yhteyttä

Winback -peruutustorjunta on myyvän asiakaspalvelun keskiössä

Jos haluat tietää enemmän, lataa ilmainen Winback -tietopaketti.