Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Myynti-palvelu

Asiakaspalvelu ja myyntipalvelut lähestyvät toisiaan. Asiakaspalvelu on usein ongelmanratkaisua, mutta aiheeseen liittyy usein myyntimahdollisuuksia.

 
 
Nesenta myyntipalvelu.jpg

Myynti

- monipuoliset myyntipalvelut!

 

 
 

asiakaspalvelu ja myynti käsi kädessä

Nesentan myyntiosaaminen on aina ollut vahva, niin itsenäisinä myyntitoimeksiantoina kuin osana tehokasta asiakaspalveluakin.

Nykyisin myynnin yhdistäminen asiakaspalveluun ei ole enää merkki vain tehokkaasta asiakaspalvelutapahtumasta, vaan myös hyvästä asiakaspalvelukokemuksesta. Asiakas odottaa palvelukohtaamiselta, että hänen tilanteestaan ollaan kiinnostuneita, häntä kuunnellaan ja hänen tarpeeseensa löydetään oikea ratkaisu. 

Usein ongelmanratkaisu itsessään on tuotteen tai palvelun myyntiä.

Joskus yhteydenoton syynä on tiedon hankinta yrityksen palveluista tai tuotteista, joskus taas kontakti yrityksen asiakaspalveluun syntyy ihan muusta syystä.

Varsinkin asiakkaan ottaessa yhteyttä yritykseen asiakaspalvelun ammattilaisella on oiva mahdollisuus tarjota hänelle hyvän asiakaspalvelukokemuksen lisäksi yrityksen palveluita tai tuotteita.

Etämyynti, prospektointi, lisämyynti, ristiinmyynti

Tehokkaan etämyynnin takana on aina huolellinen esivaiheiden valmistelu ja modernien työkalujen antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Nesentan tarjoama toimintamalli kattaa oubound-toimenpiteitä tehostavat kohderyhmäpalvelut, nykyaikaiset push-markkinointivälineet ja prosessin läpinäkyvyyden takaavat seurantajärjestelmät. 

Etämyynti Nesentalla toteutetaan asiakaskeskeisesti ja ammattitaidolla sekä oikealla ajoituksella ja harkitulla sisällöllä.  Tärkeänä osana outbound-toimintaa on potentiaalisten asiakkaiden prospektointi ja liidien tunnistaminen myynnin jatkotoimenpiteitä varten.

Lisä- ja ristiinmyynti ovat lähes erottamaton osa asiakaspalvelutilannetta.

Asiakaskohtaaminen asiakkaan omasta aloitteesta on erittäin suotuisa olosuhde myynnin toteutumiselle. Yhteyttä ottaville asiakkaille voidaan aktiivisesti tarjota tuotteita tai palveluita lisämyyntinä, ja tällöin asiakaspalvelutoiminnosta kasvaa yritykselle yksi myyntikanava lisää.

Nesenta hallitsee myynnillisen palvelun koko skaalan, ja tarjoaa asiakkailleen vahvaa osaamista sekä outbound- että inbound-toiminnassa.  

Nesentan kehittämät tukijärjestelmät sujuvoittavat ja nopeuttavat asiakaspalvelua tarjoamalla asiakasneuvojalle kuhunkin tilanteeseen sopivaa argumentointia ja tuotetietoa. Asiakaskohtaaminen voidaan muuttaa lähes perinteiseksi asiakaspalvelutilanteeksi aktivoimalla palvelun aikana videoyhteys. 

winback

Uuden asiakkaan hankkimisesta aiheutuneet kustannukset menetetyn tilalle ovat moninkertaiset, varsinkin media-alalle tyypilliset tilausten peruutukset edustavat huomattavaa osaa asiakkaiden kaikista yhteydenotoista. 

Nesentan kehittämä Winback-peruutustorjuntamenetelmä onkin yrityksen tarjoaman ”myyvän asiakaspalvelun” -konseptin keskiössä. Nesenta hallitsee hyvin erityyppisiä Winback-toimintamalleja ja räätälöi aina mallinsa asiakkaan odotusten mukaan.

Mikäli haluat tietää, miten Nesentan Winback-menetelmä voisi olla sopiva ratkaisu yrityksesi asiakaspalvelutilanteisiin, ota yhteyttä.

 

Ota yhteyttä 

Myyntipäällikkö

Jari Antikainen

puh. 040 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

viiva.png
 
 

 
 

Monitorointi ja raportointi

Nesenta on kehittänyt modernit ohjaus-, raportointi- ja seurantajärjestelmät, jotka takaavat sekä asiakaspalvelu- ja myyntiprosessien läpinäkyvyyden että saumattoman informaation kulun. 

Monitorointiprosessin osatekijät, kuten tuoteosaaminen, myyntihenkisyys, oikean kohdemarkkinan valinta, tavoiteasetanta, ohjaus ja analysointi arvioidaan näille prosesseille asetettujen minimivaatimusten perusteella. Koko prosessi optimoidaan siten, että siitä muodostuu kattava, asiakaskohtaisesti räätälöity seurantayhdistelmä.

Reaaliaikaisten raportointi- ja seurantajärjestelmien avulla saadut tunnusluvut peilataan NesQ-laatujärjestelmässä määriteltyihin kriteereihin taatakseen prosessien tasaisen laadun. 

Mikäli olet kiinnostunut saamaan tarkempaa tietoa Nesentan myyntipalvelusta, ota yhteyttä.