Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Back Office -palvelu

Asiakaspalvelun ja myynnin ulkoistuspalvelun keskipiste on aktiivinen palvelutapahtuma loppuasiakkaan kanssa - asiakaskontakti.

 
 
Nesenta back office.jpg

Back Office

- palvelu avaimet käteen!

 

 
 

järjestelmäratkaisut ja Back office palvelut

Asiakaspalvelun ja myynnin ulkoistuspalvelun keskipiste on aktiivinen palvelutapahtuma loppuasiakkaan kanssa - asiakaskontakti. Tämän ulkoistuksen ydintoiminnon lisäksi voi olla rationaalista ottaa osa taustalla tapahtuvista prosesseista mukaan kokonaisulkoistukseen.  

Onnistuneen kohtaamisen takana ovat toimivat taustaprosessit ja valmistelu. Nesenta on kehittänyt monenlaisia järjestelmäratkaisuja myynti- ja asiakaspalveluprosessien tukemiseen ja toteuttamiseen. Esimerkiksi Lieksassa sijaitsevalla Nesentan IT-yksiköllä on vahvaa järjestelmäkehitysosaamista, ja yrityksen toiminnan aikana siellä on toteutettu sekä kokonaisvaltaisia toiminnonohjausjärjestelmiä että selainpohjaisia ratkaisuja.

Tänä päivänä Jorvaksen palvelukeskuksella on käytössä yli 20 erillistä toiminnonohjausjärjestelmää, lisäksi Nesenta on räätälöinyt vastaamaan tarpeitaan yli 500 erilaista sovellusjärjestelmää.

Lisää tietoa Nesentan sovellusratkaisusta löytyy kohdasta ”IT-järjestelmät

Laskutuspalvelut

Osana asiakaspalvelu-ulkoistusta tarjoamme myös laskutuspalvelua. Se soveltuu osaksi kokonaisulkoistusta erityisesti silloin, kun nämä kaksi funktiota ovat toiminnallisesti lähellä toisiaan. Laskutuspalvelu sopii lisäpalveluksi laskutusmäärästä riippumatta, ja se sisältää koko laskutusprosessin laskun toimituksesta maksuvalvontaan asti.

Rekisteröinti ja editointityöt

Teemme rekisteröintitöitä sekä projektikohtaisesti että jatkuvina prosesseina. Nämä työt voivat sisältää esimerkiksi suoran kuponkidatan rekisteröintiä järjestelmiin, haettavan tiedon jäsentelyä tai vaativampaa editointityyppistä työtä. Tuotannon tehokkuus syntyy työjärjestelymallistamme hyödyntämällä asiakaspalvelutuotannon kuormitusvaihtelusta vapautuvaa kapasiteettia.

Tiedon tehokas käsittely, monikielisen palvelun saatavuus ja täsmäratkaisujen hallinta ovat Nesentan vahvan osaamisen ja kilpailuvaltin esimerkkejä. Editointipalvelukonseptinsa tehokkuuden ansiosta, Nesenta on saanut sellaisetkin asiakkuudet, jotka ovat alun perin siirtäneet palvelutuotantonsa Aasiaan.

Ratkaisevina tekijöinä palveluitaan Suomeen takaisin tuovien yritysten valinnassa ovat olleet Nesentan kyky ratkaista ongelmia oma-aloitteisesti ja organisaation itseohjautuvuus. Asiakkaan käytännössä ei tarvinnut tarkoin ohjeistaa jokaista askelta erikseen, vaan palvelun tuottamiseen riitti linjausten määrittely yleisellä tasolla.

Tehokkuus syntyy synergiasta

Editointipalvelu toteutetaan 12 kielellä, ja kielivalikoima tarvittaessa voidaan myös laajentaa. Laajan kielivalikoiman ansiosta palvelu sopiikin varsin hyvin kansainväliseen liiketoimintaan sekä vientiyrityksille. Editointipalveluun sisältyy muun muassa tiedon jäsentely, puuttuvan tiedon lisääminen, virheellisen tiedon korjaaminen ja tietosisällön kehittäminen.

Editointipalvelun tärkeimpiä avainkriitereitä on tehokkuus, joka syntyy monien vaikuttavien tekijöiden synergiasta ja pohjautuu tekniseen taustatyöhön, hallintajärjestelmien käyttöön ja tiedonkäsittelyn optimointiin. Järjestelmän innovatiivinen räätälöinti asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan luo pohjan tehokkaalle ja laadukkaalle editointipalveluprosessille.

Laatu syntyy prosessista ja työkulttuurista

Tuotannon prosessien laadun varmentaminen tapahtuu Nesentalla kattavan NesQ -laatukonseptin avulla. Kuten Nesentan muitakin palveluprosesseja, editointipalveluprosessin kulkua monitoroidaan ja mitataan erilaisten sisäänrakennettujen mittareiden, tarkistuspisteiden ja järjestelmähälytyksien avulla.

Esimerkiksi editointipalveluun liitetään sekä toimitusajan että sisällöllisen laadun jatkuva mittaaminen ja reaaliaikainen raportointi osana NesQ -laatukonseptia.

Kun toisaalta palvelun korkean laatustandardin varmistava tekijä on tekninen valmius, on toisaalta prosessissa mukana inhimillinen tekijä eli editointia tekevä ammattilainen. Nesenta on asettanut tarkat tehokkuus- ja laatukriteerit tuotannossa toimiville työntekijöille, ja riittävän suuri organisaatio luo hyvät mahdollisuudet henkilöiden osaamisen optimointiin. Nesentan palvelutuotanto noudattaakin yhteyskeskus- ja tietopalvelualan laatunormeja ja ylläpitää alan kulttuuria.

 

Ota yhteyttä 

Myyntipäällikkö

Markku Törhönen

puh. 040 550 7777

markku.torhonen@nesenta.fi

viiva.png