Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Nesenta Oy Vaihde-palvelu

Vaihdepalvelu - Nesenta Oy tarjoaa käyttöösi laadukkaat ja luotettavat vaihdepalvelut. Katso sivuiltamme lisää ja ota yhteyttä.

 
 
Nesenta_digitaalinen_asiakaspalvelu.jpg

Vaihdepalvelu

- nykyaikaisella tavalla

 

Hyvä tavoitettavuus on asiakaspalvelun ydinasioitaPerinteisen vaihdepalvelun ulkoistaminen johtaa nopeampaan vastausaikaan ja parempaan asiakastyytyväisyyteen.

Vaihdepalvelun ulkoistaminen varmistaa hyvän asiakaspalvelun ja nopean vastausajan erittäin kustannustehokkaasti. Samalla se vapauttaa organisaation resursseja, koska työ ei enää keskeydy vaihdepuheluiden ajaksi ja osaava henkilöresurssi voidaan siirtää kokonaan korkeamman tuottavuusasteen työhön.

Nesentan vaihdepalvelu on aina tarkkaan linjassa asiakasyrityksen imagon ja brändin kanssa.

ULKOISTAMISEN HYÖTYJÄ OVAT MUUN MUASSA:
 

  • tasainen palvelu volyymivaihteluista huolimatta ja hyvä vastausnopeus

  • motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta

  • kustannussäästö, veloitus todellisen työkuormituksen mukaan ja oman organisaation toiminnan tehostuminen.

  • jatkuva analyysi palvelutasosta ja tehokkuudesta

  • palvelu tuotetaan modernilla teknologialla

VAIHDEPALVELUN KÄYNNISTYKSESTÄ

Vaihdepalvelun käynnistysvaiheeseen liittyy paitsi puhelintekniikan ja tiedonhallinnan, myös palvelun laatuun ja yrityksen palvelutasoon tehtävät määritykset. Palvelutasoa - yleensä vastausajaksi sovitaan 3-8 sekuntia - seurataan reaaliaikaisesti, jolloin Nesentan NesQ -raportointi- ja laadunvarmistamismenetelmä toimii myös tiedonvälityskanavana.

Palvelutaso on skaalattavissa ja näin ollen vaihdepalvelun kustannustaso voidaan optimoida.

Vaihdepalvelu on Nesentalla pitkälle kehitetty ja kustannustehokas kokonaisuus, jonka käyttöönotto on hyvin vaivatonta. Järjestelmäriippumaton toimintaympäristömme tekee teknisestä käyttöönotosta helppoa ja nopeaa. Kehittyneet ratkaisut tiedonvälitykseen, kuten kontaktitiedon ja poissa/paikallaolotiedon hallintaan, varmistavat korkean laadun.

vaihdepalvelun RESURSOINTI

Palvelutuotantoon osoitetaan riittävästi kokenutta vaihdepalveluhenkilökuntaa, ja mitoitukset toteutetaan kuormitusennusteiden ja palvelutasomääritelmän perusteella. Vaihteen ulkoistamisen voi myös toteuttaa ylivuotopalveluna, jolloin se koskee vain ruuhkahuippuja.

Vaihdepalvelu tuotetaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä, tarvittaessa myös saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi ja hollanniksi, ja se voidaan toteuttaa asiakkaan järjestelmästä riippumatta.

Yhteydenotot ohjataan Nesentan kontaktienhallintajärjestelmään, jossa ne jatkokäsitellään tehokkaasti. Tavoitettavuusongelmat ratkaistaan asiakkaalta saadun toimintamallin mukaisesti, esimerkiksi Outlook-kalenterin integroinnin avulla.

FAKTAA VAIHDEPALVELUSTA

Linjan ollessa varattu vain 40% soittajista soittaa takaisin, ja 20% soittajista, mikäli puheluun vastaaminen pitkittyy. Tähän ongelmaan puhelinvaihteen ulkoistaminen on hyvä ratkaisu. Jo 15 vuotta sitten tutkimuksessamme on todettu, että puhelinpalvelu ulkoistetaan muita palveluita nopeammin. 

Ulkoistaminen tuo mukanaan mahdollisuudet pidentää palveluaikaa - 24/7 on digimaailmassa jo standardi. Puhelinvaihteen kohdalla ei yleensä tarvita palvelua öisin, mutta vaihdepalvelu esimerkiksi kello 21 asti voi olla uusi piristys yrityksen imagolle. Vaihdepalveluun tulevista puheluista välitetään eteenpäin 60-70%, loput pystytään hoitamaan heti, jolloin asiakkaan saama palvelu on sujuvaa ja tehokasta.

Vaihdepalvelu on hyvä aloitus ulkoistamisen polulla. 

Palvelun käyttöönotto on hyvin vaivatonta, ulkoistamismallista kertyy hyviä kokemuksia, saadaan uutta asiakaspalautetietoa ja kokonaispalvelu paranee – eikä se ole kustannuskysymyskään.

Mikäli olet kiinnostunut saamaan tarkempaa tietoa siitä, miten vaihdepalvelun ulkoistaminen palvelisi yritystäsi, ota yhteyttä.

 
 
 
 

Ota yhteyttä 

Myyntipäällikkö

Jari Antikainen

puh. 040 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

Myyntipäällikkö

Markku Törhönen

puh. 040 550 7777

markku.torhonen@nesenta.fi

viiva.png