Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Palvelu

Call center palvelut - Nesenta Oy tarjoaa käyttöösi laadukkaat Call center palvelut. Tutustu ratkaisuihimme sivuillamme ja ota yhteyttä.

 
 
Nesenta_toimisto2017_4Q9A0040.JPG
 
 
 
Nesenta on uuden ajan yhteyskeskus, joka samalla on tieto- ja yhteistyökeskus.

Yhteyskeskus ja tietopalvelut

Palvelumme voidaan kuvata asiakaskohtaisesti kolmesta eri näkökulmasta:

1. konsepteina, joiden tarkempi asiakaskohtainen sisältö käy ilmi yksityiskohtaisista tarjouksista ja prosessikuvauksista.

2. palvelutuotteina kuten vaihdepalvelu, asiakaspalvelu, info-palvelu, editointipalvelu, help desk -palvelu tai telemarkkinointipalvelu.

3. palvelukanavittain, jotka tulee aina huomioida loppuasiakkaiden käyttäytymismallien mukaan.

Moderni yhteyskeskus on aina monikanavainen, sillä tavat hakea vastauksia vaihtelevat esimerkiksi ikäryhmittäin, toimialoittain ja tietosisällönkin mukaan. Kasvava digitaalinen ulottuvuus lisää palvelukanavia entisestään.

Jos kiinnostuit Nesentan palveluista ja haluat tietää enemmän, ota yhteyttä!
 


Call center on yleensä keskitetty toimisto, jossa vastaanotetaan tai toimitetaan ulos suuri määrä puhelinkontakteja. Call center -palvelut voivat käsittää joko sisään tulevaa puhelinliikennettä (inbound) tai olla ns. telemarkkinointia (outbound).

Call center -palvelut tuotetaan usein avokonttorissa, koska se tehostaa tiedon käsittelyä ja parantaa sekä oppimista että seurantaa.

Contact centerin eli yhteyskeskuksen palvelut ovat Call center -palveluita laajempi kokonaisuus. Yhteyskeskuksessa yleensä kaikki palvelukanavat ovat käytössä, jolloin yhteyskeskus on merkittävä osa toimeksiantajan asiakashallinta- ja asiakaskohtaamisstrategiaa.

Yhteyskeskus on koordinoitu kokonaisuus, jossa henkilöt, prosessit, teknologia, kanavat ja strategiat kohtaavat ja tuottavat mitattavaa ja merkittävää lisäarvoa asiakaskäsittelyssä, optimoiden asiakastyytyväisyyttä ja kustannustehokkuutta.

Business process outsourcing (BPO) on vahvasti kasvava toiminnallinen järjestelyratkaisu. Jo viisitoista vuotta sitten kansainväliset tutkimukset kertoivat, että juuri asiakaspalvelutoiminto on vahvasti kasvava ulkoistamisen kohde. Tämän tuloksen on vahvistanut Nesentan oma tutkimus, ja se samalla antoi sysäyksen Nesentan toiminnan kasvulle.

 

Nesenta on edelläkävijä, joka yhdistää kansainväliset kokemukset kansallisiin erikoispiirteisiin.

Nesenta on täysin suomalainen yhteyskeskus, joka menee pidemmälle ja syvemmälle kuin perinteinen contact center.

Nesenta on edelläkävijä, joka yhdistää kansainväliset kokemukset kansallisiin erikoispiirteisiin. Tämän lisäksi tiedon jalostamisessa, hyödyntämisessä ja ulkoistamisen toteutuksessa mennään pintaa syvemmälle, ja toimitaan aina vahvassa yhteistyössä asiakkaamme kanssa.

Ulkoistamisen hyödyt

Asiakaspalvelun ulkoistamisen kokonaishyötyyn vaikuttavat ensisijaisesti kustannustekijät, kapasiteettikysymykset, ajoitus, asiakastyytyväisyys ja lisämyynnin potentiaali. 

Palvelun kuvauksessa puhutaan hyödystä kustannussäästönä, parempana asiakastyytyväisyytenä, myynnin optimointina, palvelutason mitattavuutena, parempana reaktiokykynä, best practise -arvona, monikielisyytenä sekä pidempänä palveluaikana.

Tästä pääset myös Nesenta NesPROFIT-laskentatyökaluun, jonka avulla on simuloitavissa asiakaspalvelun ulkoistamisen tuoma todennäköinen säästöpotentiaali. Laskenta perustuu volyymeihin, kokonaistyöajan jakautumiseen, eri kanavien painotuksiin sekä myyntityössä onnistumiseen.