Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Järjestelmät-palvelu

Nesentan laajat IT-palvelut tarjoavat yhteyskeskusalan edistyksellisimmät tavat optimoida tiedonhallintaa. Ja ainutkertaisen kustannustehokkaasti.

 
 
stock-photo-smart-city-concept-iot-internet-of-things-ict-information-communication-technology-789598969.jpg

IT-järjestelmät

- optimoitu tiedonhallinta!

 

 
 

Järjestelmät ja sovellusratkaisut

Nesentan laajat IT-palvelut tarjoavat yhteyskeskusalan edistyksellisimmät tavat optimoida tiedonhallintaa. Ja ainutkertaisen kustannustehokkaasti.

Eri alueiden sovellusratkaisut, räätälöidysti

Asiakaspalvelu: Kontaktienhallintajärjestelmät, sähköpostin hallintajärjestelmät, chat-järjestelmät, asiakaspalvelun laatuseuranta, winback-seurantajärjestelmät.

Myynti ja markkinointi: asiakkuudenhallinta, telemarkkinoinnin ohjaus- ja raportointiohjelmistot, kenttämyynnin ohjaus- ja seurantajärjestelmät, liidien ja kontaktien hallintaohjelmistot.

Markkinaseuranta: Palveluympäristön auditointijärjestelmät, testiasiointi- ja hintaseurantajärjestelmät sekä asiakastyytyväisyysmittausohjelmistot.

Henkilöstöhallinto ja muu hallinto: Koulutusrekisterit, rekrytoinnin hallintaohjelmistot, ilmapiirimittaus- ja editointijärjestelmät, palautteenhallinnan ja raportoinnin ratkaisut.

IT-järjestelmät

Suurissa ulkoistetuissa ja eri järjestelmiä kattavissa asiakaspalveluprosesseissa palvelun kulku alkaa viestin vastaanotosta Nesentan kontaktienhallintajärjestelmässä, jatkuu tiedonkäsittelyyn asiakkaan ERP-järjestelmässä ja päättyy NesQ -raportointijärjestelmän raportointivaiheessa.

Nesenta tarjoaa myös integroituja kontaktienhallintaratkaisuja, jolloin asiakas voi säästää lisenssi-, hallinta- ja ylläpitokustannuksissa. Esimerkiksi integroitu kontaktienhallinta mahdollistaa hyvin optimaalisen työnjaon ylivuotomalleissa.

NesAspa – on Nesentan kehittämä moderni tiedonkäsittelyalusta

Tilanteissa, joissa toisaalta tieto säilytetään hajanaisena yrityksen erilaisissa järjestelmissä, ja toisaalta kontaktivolyymi on rajallinen, asiakaspalvelun ulkoistaminen ei välttämättä tunnu ajankohtaiselta.

Kuitenkin juuri silloin asiakaspalvelun ulkoistaminen Nesentalle toisi yritykselle ison hyödyn. Näin on, koska Nesentan monimuotoista asiakaspalveluympäristöä varten kehittämä NesAspa -tiedonkäsittelyalusta mahdollistaa hajanaisen tiedon tehokkaan jäsentelyn ja järjestelyn toimivaksi kokonaisuudeksi yhdessä ohjausjärjestelmässä.

NesAspa ohjaa asiakaskohtaamisen etenemistä, tarjoaa asiakasneuvojalle nopeat ja oikeat vastaukset kysymyksiin, dynaamisesti ehdottaa myyntiargumentointia ja antaa täydellisen reaaliaikaisen raportoinnin.

NesAspa ratkaisee tämän päivän multitasking- ja multiskill -palveluympäristön asettamat vaatimukset, jolloin nopea ja täsmällinen tiedonkäsittely on digitaalisen asiakaspalvelun tarjoaman yrityksen elinehto ja kilpailuetu. Siitä huolimatta, että NesAspa toteutetaan aina yksilöllisenä ratkaisuna tuo NesAspa tiedonkäsittelyn optimoinnin ansiosta yritykselle kustannussäästöä.

NesAspan toteutuksesta

Yhteistyö asiakkaan kanssa alkaa työprosessin tarkalla mallintamisella ja tietojen strukturoinnilla. Seuraava askel on sovellusten rakentaminen, asennus ja ylläpito Nesentan palvelimilla, jolloin Nesenta huolehtii tarvittavista ohjelmistolisensseistä ja laitteista.

Nesenta panostaa tiedonhallinnan helppokäyttöisyyteen ja visuaalisuuteen, sekä tarvittavalla räätälöinnillä varmistaa tiedonhallinnan optimaalisen käytön.

  

 

Ota yhteyttä 

Myynti- ja markkinointijohtaja

Pekka Ojala

puh. 050 599 1674

pekka.ojala@nesenta.fi

viiva.png