Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Contact center

Contact center palvelut Nesentalta. Contact center palvelut kehittyvät koko ajan ja Nesenta on monella alueella tämän kehityksen kärjessä.

 
 
Nesenta_toimisto2017_4Q9A0049.JPG

Contact center

- olemme kehityksen kärjessä!

 

 
 

CONTACT CENTER -PALVELUT UUDELLA TAVALLA

Info-palvelu on uuden teknologian myötä jatkuvasti kehittyvä alue, ja Nesenta on tämän kehityksen kärjessä.

Info-palvelulla ei tarkoiteta perinteistä vaihdetta tai perinteistä asiakaspalveluyksikköä, vaan puhutaan nykyaikaisesta, nopeasta, tehokkaasta ja laadukkaasta asiakaskontaktien kokonaiskäsittelystä. Se on suunnattu erityisesti yrityksille, joille hyvä asiakaspalvelu on tärkeä osa liiketoiminnan kokonaisuutta, mutta joissa asiakaspalveluun tulevien kontaktien määrä ei mahdollista yritykselle erillisen asiakaspalveluyksikön rakentamista.

Contact center -palvelun ulkoistaminen vähentää kustannuksia verrattuna siihen, että vastaava työ hoidettaisiin itse asiakasyrityksessä. Nesentan kehittämät menetelmät, toiminnan laajuus, sekä asiakkaan kiinteän kustannusrakenteen tehostaminen johtavat kokonaiskustannusten alenemiseen.

Nesentan tarjoama contact center -palvelu ei pelkästään optimoi palvelun kustannuksia, se parantaa asiakaspalvelua. 

Info-palvelu kattaa puhelin-, sähköposti-, chat-, some- ja videokontaktien käsittelyn. Palvelukanavat ja niiden sisällöt ovat tarkoin strukturoitu, mikä takaa aiheiden ja tulosten läpinäkyvyyden ja auttaa palvelun laadun varmennuksessa. Asiakaskohtaamisen mittauksessa ja asiakastyytyväisyyden raportoinnissa käytetään jatkuvaa mallia.

INFO, AJANVARAUS, TILAUS, VÄLITYS

Nesenta tarjoaa selkeän palvelun käyttöönottomallin, eikä palvelutuotannon käynnistäminen aiheuta asiakkaalle mitään ylimääräistä organisointia. Nesentan contact center -palvelu takaa asiakaspalvelun parantamisen ja samalla kustannusten alentamisen nykyaikaisella tavalla ja kaikissa palvelukanavissa.

Asiakkaan info-, ajanvaraus- ja tilauspalvelun toteutus Nesentalla takaa nopeat vastausajat ja täsmälliset rekisteröinnit, joko toimeksiantajan järjestelmään tai tarvittaessa Nesentan omaan tiedonkäsittely- tai ajanvarausjärjestelmään. 

Palvelun sisältö räätälöidään toimeksiantajan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Palveluhenkilöiden osaaminen varmistetaan ja monitoroidaan Nesentan skill -hallintakonseptin avulla.

SKAALAUTUVUUS JA MUUTTUVA MAAILMA

Nesentan tarjoamat palvelut ovat monipuolisia ja skaalautuvia. Yhteistyön voi aloittaa valituilla osa-alueilla ja myöhemmin laajentaa yhteistyötä tulosten sekä hyötyasteen kehityksen mukaan. Ensimmäisenä alueena voi esimerkiksi olla ”perinteinen vaihde”.

Info-palveluksi muunnettuna vaihde palvelee asiakkaita perinteistä vaihdetta laajemmin esimerkiksi antaen informaatiota yrityksestä ja tukemalla loppuasiakkaan toimintaa yrityksen nettisivustolla.

Palvelu tuotetaan nopealla, noin 5 sekunnin vastausajalla, jonka puitteissa hoidetaan kaikki sovitut front office -viestit.

Osa yhteydenotoista ratkaistaan heti, ja osa voidaan välittää eteenpäin perinteisen vaihteen tapaan. Tästä vaiheesta syntyy hyvän palvelukokemuksen lisäksi myös uutta tietoa kontakteista, koska kaikki yhteydenotot mitataan ja luokitellaan. Nesentan contact center -palvelut ovat tietokeskeisiä ja joustavia.

MUUTTUVAT ONLINE PALVELUT

Viimeisten tutkimusten mukaan, online asiakaspalvelun suosio on kasvamassa. Näitä ovat live chat, sosiaalinen media, unohtamatta kuitenkaan perinteistä sähköpostia. Asiakkaan kannalta online -kanavien proaktiivinen käyttö mahdollistaa yrityksen imagon modernisoinnin. Kuluttajakäyttäytymisen mittaukset osoittavat, että vähintään neljäsosa kuluttajista on käyttänyt chattia kanavana, ja että kolme neljäsosaa heistä on tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Vastaavasti todetaan, että kuluttajien tyytyväisyys saamaansa puhelinpalveluun on keskimäärin alhaisempi kuin tyytyväisyys chat-toimintoon. Digitaalinen maailma on tuomassa mukanaan uusia käyttäytymismalleja, joten Nesentan Info-palvelun idea onkin olla edelläkävijä asiakkaiden ehdoilla. 

Mikäli haluat tietää, mitä hyötyä contact center -palvelun ulkoistaminen Nesentalle toisi yrityksellesi, ota yhteyttä

 

Ota yhteyttä 

Myyntipäällikkö

Jari Antikainen

puh. 040 525 2815

jari.antikainen@nesenta.fi

Myyntipäällikkö

Markku Törhönen

puh. 040 550 7777

markku.torhonen@nesenta.fi

viiva.png