Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Asiakaspalvelu-aspa

 
 
 
Nesenta_digi_asiakaspalvelu.jpg

Asiakaspalvelu

- asiakaspalvelun ulkoistaminen tuo tulosta!

 

 
 

Asiakkaiden palveluodotukset muuttuvat nopeasti. Digitalisaation voimakas trendi muuttaa palvelukanavien painotuksia, asiakaspalvelussa tapahtuva myynti on kriittinen osa toimivaa palvelua. Asiakaspalvelun ulkoistaminen tuo mukanaan jatkuvan mahdollisuuden painottaa juuri oikeita palvelukanavia, sisältöjä ja vastausaikoja – aina oikean tiedon ja kustannusanalyysin perusteella.

ASIAKASPALVELUN ULKOISTAMINEN TUO HYÖTYÄ

 • Kustannussäästö - resurssien jako on tehokkaampaa - oman yhteyskeskuksen kiinteät kustannukset ovat suhteellisesti korkeammat.

 • Skaalautuvuus - vaihtelevat volyymit voidaan hoitaa optimaalisemmin, eli jousto piikki- ja ruuhkatilanteissa on paljon suurempi.

 • Best practise - erikoistuminen tuo mukanaan parhaimmat käytännöt, tämä koskee sekä työjärjestelyjä että työkaluja.

 • Asiantuntemus ja johtaminen - erikoistuminen tuo mukanaan tehokkaamman organisointi- ja johtomallin.

 • Laatu - laaja kokemus ja moniasiakkuusympäristö on luonut uudet instrumentit optimoida laatua.

 • Markkinatieto - pitkälle strukturoidut tiedonkeruu- ja raportointimallit tuovat reaaliaikaisen tiedon palvelutasoista ja asiakkaiden mielipiteistä.

 • Palveluaika - palvelua juuri silloin kun asiakkaat ovat liikkeellä, 24/7 tai ainakin iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Ota yhteyttä 

Myynti- ja markkinointijohtaja

Pekka Ojala

puh. 050 599 1674

pekka.ojala@nesenta.fi

viiva.png
 
 
Ulkoistettu asiakaspalvelu on ammattimainen, skaalautuva ja kustannustehokas
 
 
Palvelutasoa seurataan reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi

NESENTA ULKOISTUSKUMPPANINA – selkeitä etuja

 • aina tasainen palvelu piikeistä, lomista ja tauoista huolimatta

 • mahdollisuus pitkään palveluaikaan, myös 24/7

 • uudet palvelukanavat mukaan, aina oikea painotus muuttuvassa maailmassa

 • kaikki sisältöalueet, sekä hallinnolliset että myyntipainotteiset

 • palvelukielet suomi, ruotsi ja englanti, myös saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja portugali

 • kustannussäästö tehokkuuden ja transaktiohinnoittelun ansiosta

 • markkinoiden paras raportointi palvelutasosta, myynnistä ja asiakastyytyväisyydestä

PALVELUTASO JA SEURANTA

Palvelutasoa määriteltäessä sovitaan optimaalisista vastaus- ja jonotusajan rajoista. Palvelutasoa seurataan reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi. Nesentan kehittämä NesQ-raportointi- ja laadunvarmistamismenetelmä toimii asiakastyytyväisyyden jatkuvana mittausvälineenä ja tiedonvälityskanavana.

Palvelutason mittareina ovat esimerkiksi asiakkaan mieliala, asiakaspalvelun pisteytys, ongelman ratkaisuaste jne. Palvelutaso on myös skaalattavissa sekä raja-arvoja tarvittaessa nostettavissa tai laskettavissa, näin palvelu- ja kustannustaso voidaan optimoida ja palvelu voidaan toteuttaa järjestelmästä riippumatta.

PALVELUKANAVAT JA PALVELUTYÖ

Nesentan asiakaspalvelutuotanto toimii kaikissa palvelukanavissa: puhelin, sähköposti, chat, some, video ja kirje. Tyypilliset työt ovat tuoteneuvonta, laskutusasiat, tilaukset, peruutukset, peruutustorjunta, lisämyynnin aktivointi, kampanjatiedotus, reklamaatiot, varaukset jne.

Asiakaspalvelu räätälöidään aina toimeksiantajan liiketoimintaprosessin mukaan. Nesentan palvelutuotanto on jaettu tulosvastuullisiin tiimeihin, joissa toimivat modernin asiakaspalvelualan todelliset ammattilaiset oikealla asenteella. Asiakaspalvelun ulkoistaminen johtaa uusiin mahdollisuuksiin kehittää toimintaa, sillä resursointi sekä syvenee että levenee tavalla, johon on vaikeata päästä inhouse-ratkaisuna.