Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Rekrytoivat koulutukset

Rekrytoivat koulutusohjelmat

Data-analytiikan osaaja - Rekrytoiva koulutus

Data-analytiikan osaajan RekryKoulutuksen kautta koulutetaan uusia osaajia monipuolisiin työtehtäviin datan hallinnan sekä analytiikan pariin. Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja teoriaa tukevista käytännön harjoituksista, joiden lisäksi on ohjattua itsenäistä opiskelua.

Pääosan koulutusohjelmasta muodostaa työskentely yhteistyöyrityksessä, kaikkiaan 83 päivää.

Tällä hetkellä uusia osaajia tämän ohjelman kautta etsivät esimerkiksi Aino Health Finland Oy, Fokus Media Finland Oy ja Rapal Oy. 

Hakuaika päättyy 22.8.2019 ja koulutus toteutetaan ajalla 30.9.2019 – 20.3.2020.

Read More
Teollisuuden työnjohdon rekrytoiva koulutusohjelma, JAMK

Keski-Suomessa on suunnitteilla alkavaksi marraskuussa 2019 teollisuuden työnjohdon rekrytoiva koulutusohjelma, mikäli kiinnostuneita yrityksiä ilmoittautuu riittävä määrä.

Ohjelma kouluttaa työttömyysuhan alaisia tai työttömiä, vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneita tai teollisuudessa toimineita ammattilaisia työnjohdon osaajiksi. 

Tarkempi hakuaika koulutukseen ilmoitetaan myöhemmin.

Read More