Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Rekrytoivat koulutukset

Rekrytoivat koulutusohjelmat

Data-analytiikan osaaja - Rekrytoiva koulutus

Nesenta työ.jpg

Data-analytiikan osaajaksi

 

 
 

Data-analytiikan osaaja - Rekrykoulutus

Data-analytiikan osaajan RekryKoulutuksen kautta koulutetaan uusia osaajia monipuolisiin työtehtäviin datan hallinnan sekä analytiikan pariin. Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja teoriaa tukevista käytännön harjoituksista, joiden lisäksi on ohjattua itsenäistä opiskelua.


Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät tai lomautetut, korkeasti koulutetut henkilöt, joiden koulutustausta on esimerkiksi matemaattisen, teknisen tai tilastotieteellisen alan korkeakouluopinnot tai joille on kertynyt työkokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta yllä mainituilta aloilta. Koulutukseen valittavien työnhaun on oltava voimassa TE-toimistossa. Koulutusjaksot vaativat suomen kielen osaamista, jonka lisäksi englannin kielen taito katsotaan eduksi. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen hyväksytysti suoritetun koulutusohjelman jälkeen

Pääosan koulutusohjelmasta muodostaa työskentely yhteistyöyrityksessä, kaikkiaan 83 päivää. Koulutusohjelmaan sisältyviä päiviä on yhteensä 36, joista lähiopetusta on 17 päivää ja itsenäistä opiskelua on 19 päivää. Tällä hetkellä uusia osaajia tämän ohjelman kautta etsivät esimerkiksi Aino Health Finland Oy, Fokus Media Finland Oy ja Rapal Oy.

KOULUTUKSEN KESKEISIMMÄT AIHEPIIRIT

- Analytiikan perusteet
- Data-analyysin menetelmät ja työkalut
- Tiedon visualisointi
- Data ja moderni analytiikka
- Tiedolla johtaminen ja tieto hyödykkeenä
- Tietopohjaiset strategiat ja liiketoimintamallit
- Data Governance: datan omistajuus ja hallinnan järjestäminen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

Aalto PRO:lla, joka on osa Aalto University Executive Education -ryhmää, on yli 25 vuoden asiantuntijakokemus rekrytointiin tähtäävien koulutusohjelmien toteuttamisesta. Toimintamme osana Aalto-yliopistoa takaa korkean laadun ja luotettavuuden. Kauttamme on työllistynyt jo tuhansia työnhakijoita. Sekä ohjelmiin osallistujien että yritysasiakkaittemme tyytyväisyysaste on erinomainen.

 
 
 

OHJE TYÖNHAKIJALLE: 

koulutuskohtainen ilmoittautuminen TE-toimiston sivuilla, siirry TE-toimiston sivulle painamalla "Ilmoittaudu"-painiketta