Nesenta - Yhteyskeskus- ja tietopalvelut uudella tavalla!
INNOVATIIVINEN RESURSOINTI

Rekrytoivat koulutusohjelmat

Toteutamme rekrytoivia koulutusohjelmia yhteistyössä työvoimahallinnon ja eri koulutusorganisaatioiden kanssa.Nesenta koulutus.jpg

Rekrytoiva koulutus

Data-analytiikan osaaja - Rekrytoiva koulutus

viiva_sininen_leveä.png

Koulutuksesta

Rekrytoivat koulutusohjelmat ja F.E.C – koulutusohjelmat (Further Educated with Companies) ovat työvoimapoliittisia koulutusohjelmia, joiden tavoitteena on, että sekä työvoimaa tarvitsevat yritykset että koulutukseen osallistuvat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt löytävät toisensa.

Rekrytoivat koulutusohjelmat ovat kestoltaan 4-6 kuukautta ja koulutettavat saavat asiantuntevan koulutuksen ja kattavan perehdytyksen käytännön työtehtäviin yhteistyöyrityksessä.

F.E.C.- koulutusohjelmien kesto on noin kuusi kuukautta ja osallistuja työskentelee yrityksessä sovitun roolin mukaisissa tehtävissä. Työtehtävät ovat yrityksen tarpeiden mukaisia asiantuntija-, kehittämis- tai avustavia tehtäviä.

Olemme mukana kumppanina kartoittamassa yritysyhteistyöpaikkoja eri koulutusorganisaatioiden kanssa.

Haku koulutusohjelmiin tapahtuu TE- toimiston linkin kautta. Edellytys koulutusohjelmaan osallistumiselle on TE- toimiston antama hyväksyntä sekä yhteistyöyrityksen löytyminen.

 

Yrityksen kannalta malli tarjoaa seuraavat edut:

  • Helppo, luotettava ja edullinen väylä rekrytoida koulutettu ja ammattitaitoinen henkilö.

  • Työtehtävä voidaan räätälöidä yrityksen tarpeen ja hakijan osaamisen mukaan.

  • Yritys saa käyttöönsä uusimman tiedon ja koulutettavan ammattitaidon.

  • 80 % ohjelmasta on työskentelyä yrityksessä.

  • Alkuprosessissa mukana oleminen on maksutonta ja sitoumuksetonta. Koulutuskustannus syntyy vasta, kun yritys on löytänyt itselleen tekijän ja kun koulutussopimus on tehty.

  • Koulutuksen ajalle ei tehdä työsopimusta eikä yritys maksa koulutettavalle palkkaa.

Etuja molemmille osapuolille
Nimetön suunnitelma.png

koulutukseen hakijalle malli tarjoaa:

  • Ajantasaisen ja laadukkaan koulutuksen, joka tukee tulevassa työssä onnistumista ja antaa uusia valmiuksia tai päivittää olemassa olevia.

  • Yritysyhteistyömalli helpottaa sisäänpääsyä organisaatioihin. Se on hyvä tilaisuus oman osaamisen ja motivaation näyttämiseen.

  • Tehokkaan työllistymiskanavan, rekrytoivien koulutuksien osallistujista työllistyy n. 70% (otanta 3kk koulutuksen päättymisestä)

ota yhteyttä:

Inka Sihvola, inka.sihvola@nesenta.fi, 040 520 5855.

Lotta – Riina Kolppanen, lotta-riina.kolppanen@nesenta.fi, 040 099 6752.

 
viiva_sininen_leveä.png